IKV „Bošnjak“ organizuje izlet u Holiday Park              Petak, 21. Mart 2014.| 11:00

Ženski mevlud                                                                               Ponedjeljak, 28. Jan. 2013.| 20:30

OBAVJEŠTENJE(ženski mevlud)          Nedjelja,20. Januar 2013.| 22:30

GODIŠNJA SKUPŠTINA IKU"BOŠNJAK"          Petak,18. Januar 2013.| 17:00

Projekat: Cvijet Srebrenice
Ponedjeljak, 14. Maj 2012.| 11:00

Islamischer Kulturverein „Bošnjak“ organizuje izlet u Europapark

Utorak, 27. Mart 2012.| 21:00

Prijevod značenja Kur'ana - Besim Korkut

Subota, 24. Decembar 2011.| 13:15
250 PITANJA I ODGOVORA O MUHAMMEDU a.s.
Ponedjeljak, 07. Novembar 2011.| 10:46