ISLAMISCHER KULTURVEREIN "BOŠNJAK" PFALZGRAFENWEILER ORGANIZUJE
SPORTSKE SUSRETE ZA POLAZNIKE MEKTEBA I TURNIR ZA ODRASLE

Subota, 28. Mart 2015.| 08:30

Islamischer Kulturverein "BOŠNJAK"
Pfalzgrafenweiler organizuje sportske susrete za polaznike mekteba i turnir za odrasle
dana 14.06.2015. nedjelja sa početkom u 10:00 sati na adresi:

Siemensstraße 20 72285 PFALZGRAFENWEILER.

Opširnije...

 

ISLAMSKO KULTURNO UDRUŽENJE „ BOŠNJAK“ PFALZGRAFENWEILER
ORGANIZUJE RODITELJSKISASTANAK

Ponedjeljak, 16. Mart 2015.| 08:00

R O D I T E LJ S K I S A S T A N A K

koji će se održati u nedjelju 22.03. 2015. godine sa početkom
15:00 sati u prostorijama Kafečajnice.

Glavna i jedina tačka roditeljskog sastanka jeste organizovanje
Dopunske škole Bosanskog jezika na prostoru koje pokriva naše udruženje.

Opširnije...

 

Islamischer Kulturverein „Bošnjak“ organizuje izlet u Tripsdrill

Petak, 13. Mart 2015.| 22:00

IKV Bosnjak i ove 2015 godine organizuje izlet.
Izlet je planiran 14.Maja u Tripsdrill.

 

Opširnije...

 

ISLAMISCHER KULTURVEREIN "BOŠNJAK" PFALZGRAFENWEILER ORGANIZUJE
SPORTSKE SUSRETE ZA POLAZNIKE MEKTEBA I TURNIR ZA ODRASLE

Petak, 30. Maj 2014.| 13:30

Islamischer Kulturverein "BOŠNJAK"
Pfalzgrafenweiler organizuje sportske susrete za polaznike mekteba i turnir za odrasle
dana 22.06.2014. nedjelja sa početkom u 10:00 sati na adresi:

Siemensstraße 20 72285 PFALZGRAFENWEILER.

Opširnije...

 
                                                Više...